TOP

R E F E R E N C J E

wybrane referencje od naszych Klientów - dziękujemy !


SKANSKA - Oddział KPRM Skoczów


REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU


Przedsiębiorstwo Dostaw Inwestycyjnych i Eksportowych
NAVIGA Sp. z o.o.

 

ODRATRANS S.A.
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 50

Zakład Usług Podwodnych „Sonar" s.c. wywodzi się z Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga na Odrze z Działu Pogotowia Awaryjno-Ratowniczego. Był i jest zabezpieczeniem szlaku żeglownego od Gliwic do Świnoujścia. Działa od roku 1972 w oparciu o pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, starszy nurek z uprawnieniami kierownika prac podwodnych. Wykonywanie wszelkich prac podwodnych oparte jest na sprzęcie wysokiej klasy firmy „DRÄGER". Posiadany sprzęt nurkowy umożliwia bezpieczne wykonywanie prac podwodnych w różnych warunkach atmosferycznych na różnych głębokościach. Tak długą wieloletnią praktykę w wykonywaniu prac podwodnych, potwierdzają niżej wymienione przykładowe informacje:

1973

- Remont pod wodą pochylni Januszkowice koło Koźla, budowa jazu Różanka, wyburzenie pod wodą linii bicia ścianki szczelnej. Główny wykonawca „Odra 2".
- Wydobycie obiektu (barka pchana) z głębokości 11 m Sczecin Podjuchy.
- Elektrownie wodne:
• Wymiana krat pod wodą przy ulicy Grodzkiej Wrocław
• Wymiana krat w elektrowni wodnej- zbiornik Turawa
• Wielokrotne czyszczenie krat wlotowych na zbiorniku Głębinów
i Otmuchów.
- Wymiana sukcesywna kozłów jazu Janowice, główny wykonawca robót „Odra 2".

1974

Układanie rurociągów gazowych Ø300, Uraz

1975

- Układanie kabla telekomunikacyjnego przez Odrę, Tresno.
- Inwentaryzacja upustu dennego i wlotów do elektrowni wodnej na zbiorniku Pilchowice, głębokość 42 m, na zlecenie Akademii Rolniczej Wrocław.

1976

- Wyburzenie dna pod wodą w linii bicia ścianki szczelnej, jaz Opatowice, dla wykonawcy „Odra 2".

1979

- Układanie rurociągu gazowego przez Odrę 2 x Ø300 Krapkowice.
- Wydobycie dla Żeglugi Warszawskiej zatopionej barki „Ato" oraz 61 szt samochodów osobowych na zalewie Włocławskim z głębokości 12 metrów.
- Montaż czterech rur Ø1100 pod wodą ze skręceniem i ich betonowaniem
dla wodociągów Wrocław. Główny wykonawca „Odra 2".

1980

- Wydobycie barki motorowej z toru wodnego Zalewu Szczecińskiego, wydobycie barki pchanej z tego samego akwenu.
- Wydobycie z rzeki Odry na przestrzeni lat 1972-89 około 200 statków
„Żeglugi na Odrze" zatopionych, takich jak barka motorowa, pchacz Bizon, Tur,barka pchana.
- Usunięcie w w/w okresie ze śrub napędowych przeszkód, takich jak liny stalowe, pniaki, łańcuchy z około 3000 jednostek pływających

1990

- Tor wodny Sczecin-Świnoujście, wydobycie poglębiarki morskiej „Lucyfer" o ciężarze 1200 ton; dla Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych „Dragmor" ,glębokość 12 metrów.
- Wydobycie z głębokości od 4 do 13 m 6 szt. pogłębiarek na zbiornikach wodych Racibórz, Maniów, Mietków.

1992

- Wydobycie dla armatora niemieckiego barki MS „Frohsina" oraz ładunku stali z rzeki Regalica, Szczecin Podjuchy.
- Usuwanie pięciu podpór mostu saperskiego z rzeki Odry w okolicach śluzy
Wróblin dla firmy „Demontaż”.
- Wycinanie ścianek szczelnych pod wodą z grodzie G-62 jaz Brzeg Dolny 120 m.
- Przeprawa przez Odrę okolice Maślic palenie 40 m ścianki.
- Port Malczyce 60 m, jaz Janowice dół palenie 40 m ścianki.
- Cięcie ścianki szczelnej jaz Opatowice góra prawa strona 60 m.
- Zimowisko Osobowice palenie 30 m ścianki.
- Śluza Brzeg Dolny palenie 40 m ścianki.
- Budowa ścianki 30 m w Prochowicach.
- Śluza Ratowice dół palenie 20 m ścianki.
- Remonty jazu Brzeg Dolny i wielu śluz na zlecenie przedsiębiorstwa „Odra 2".

Zakład Usług Podwodnych „SONAR” s.c. jest naszym stałym podwykonawcą prac podwodnych, które określone są w zawartych umowach wieloletnich.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO
„ODRA 2"
50-304 Wrocław, ul. Pasterska 2

Zakład Usług Podwodnych „SONAR” S. C. we Wrocławiu, nasz 20-to letni wykonawca realizował na nasze zlecenie w latach 1994 - 1995 prace podwodne wyburzeniowe, montażowe, cięcie i spawanie ścianek szczelnych oraz odmulenia, na obiektach hydrotechnicznych wykonywanych przez nasze przedsiębiorstwo, takich jak:

JAZ PROCHOWICE
- cięcie ścianki
ŚLUZA HALA OŁAWA
- prace spawalnicze i montażowe
DALBOWISKA km 216 rz.Odry
- prace spawalnicze
GŁOWA DOLNA rok 1994/95
- modernizacja śluzy Ratowice
GŁOWA GÓRNA rok 1995/96
- prace wyburzeniowe spawalnicze i montażowe (zastawki remontowe)
JAZ BRZEG DOLNY, ŚLUZY SZCZYTNIKI, BARTOSZOWICE, RATOWICE, OPATOWICE
- prace podwodne przy remontach awaryjnych
STOPIEŃ WODNY KOŚCIUSZKO na rz.WIŚLE
- prace spawalnicze i montażowe
WYSPA PIASKOWA
- prace spawalnicze

Zakład „SONAR” wykonuje usługi solidnie i terminowo, pod fachowym nadzorem, przy użyciu profesjonalnego sprzętu firmy „DRÄGER”.

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
PKP
ZAKŁAD MOSTOWY
56-400 OLEŚNICA, ul. Moniuszki 63

Zakład Usług Podwodnych „SONAR" s.c. Wrocław pl. Legionów 6/5 wykonał prace podwodne na rzece Oławka w miejscowości Siechnice w czasie od 15.10.97r. do 23.10.97r.
Prace obejmowały:
Wydobycie przęsła zwalonego mostu kolejowego spod wody z uprzednim odmuleniem i pocięciem konstrukcji stalowej. Wykonanie wykopów do głębokości 10 m dla dwóch stanowisk wyprowadzenia rur Ø1250 podpory mostowej. Wymienione prace grupa wykonała z dużym zaangażowaniem i pilnością mając na uwadze ważność zadania.

PRZEDSIĘBIORSTWO DOSTAW INWESTYCYJNYCH I EKSPORTOWYCH
„NAVIGA” Sp.z o.o.
53-117 Wrocław, ul. Skierniewicka 18

Zakład Usług Podwodnych „SONAR” s.c. we Wrocławiu wykonywał na nasze zlecanie roboty podwodne przy realizacji przerzucania rurociągu zrzutowego Ø1000 pod dnem rzeki Odry k/Głogowa o dł. 80mb. dla odprowadzenia wód zasolonych ze zbiornika Żelazny Most.
Zadanie wykonane było w czasie od 13.03.1997r. do 29.04.1997r. Roboty były wykonane terminowo i solidnie przez grupę nurkową z wykazaniem dużej znajomości technologii robót podwodnych, a także wyposażoną w specjalistyczny sprzęt zapewniający wykonanie robót w silnym nurcie rzeki.

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAW S.A.
50-220 Wrocław, ul.Łowiecka 24

Zakład Usług Podwodnych „SONAR" s.c. we Wrocławiu zrealizował roboty podwodne na nasze zlecenie „Remont dalb przy nabrzeżu węglowym EC”, tj. spawanie pod wodą pękniętych dalb i wspawanie brakujących odcinków brusa dalby.

Zakład „SONAR" wykonał usługę solidnie i terminowo, pod fachowym nadzorem, przy użyciu profesjonalnego sprzętu firmy Dräger.

ENERGOPOL-7 Poznań S.A.
60-959 Poznań, ul. Sienkiewicza 22

„SONAR” Zakład Usług Podwodnych we Wrocławiu wykonał na nasze zlecenie prace podwodne przy remoncie dolnego stanowiska wodnego w Nysie.. Prace obejmowały:
1.Wycięcie pod wodą ścianki szczelnej z grodzic G-62 o dług. 270 mb w
czasie od 16.03.2000r. do 20.04.2000r.
2.Ułożenie pod wodą zbrojonych materacy z włókniny z przyszpilowaniem
ich do dna w ilości 12500 m2.
3.Kontrola ułożenia narzutu kamiennego z wyrównaniem o powierzchni
12500 m2
4.Ułożenie materacy siatkowo - kamiennych 260 szt.
Prace były prowadzone na głębokości 8,0 m.
Cięcie ścianek szczelnych pod wodą „SONAR" wykonał także na innych budowach :
- 06.2001r. - Budowa Kanału Ulgi w Opolu - 60 mb,
- 01.2002r. - prace remontowe przy Eiektr. Wodnej w Brzegu - 32,0 mb,
- 03.2002r. - Budowa Zbiornika Wodn. Kozielno k/Paczkowa - 33,0 mb.
Wszystkie prace były wykonywane solidnie i terminowo. „SONAR" posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania tego typu robót. Wykazuje duże zaangażowanie pracowników co pozwala na profesjonalna realizację zleceń.